Pazarder Yardım

Pazarder Üyelik Sözleşmesi

Otomobil, Emlak, Yedek Parça & Vasıta ekipman  kategorilerinde  Bireysel ve Kurumsal üyeleri tek bir portalda toplayan www.pazarder.com’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Siz değerli ziyaretçilerimizi tanıyabilmek, taleplerinize daha kısa sürede yanıt verebilmek adına üyelik sistemi kullanıyoruz. Pazarder’in fırsatlarından,  hizmetlerinden yararlanabilmek için üye olmanız gerekmektedir. www.pazarder.com sitesine “üye” olan kullanıcılar arasında  “üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Pazarder ailesine hoş geldiniz.


1. Taraflar

İş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Tüm ekleri ile genel portal dâhilinde üyelerin kullanımına ilişkin açıklamalarından oluşan iş bu üyelik sözleşmesi bundan böyle (sözleşme) olarak anılacaktır. 

(Ek-1 Pazarder ilan verme işlemleri ve kuralları, Ek-3 Gizlilik politikası Ek-4 Kullanım Koşulları, Ek-2 üyelik koşulları Ek-5 Kurumsal üyelik)

www.pazarder.com  portalının faaliyetlerini yürüten.Fevzi cakmak mahallesi 35 /A  Adresinde mükim DERGRUP A.Ş. ( bundan böyle kısaca “PAZARDER” olarak anılacaktır.)

www.pazarder.com potalında yer alan üyelik başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak pazarder’ in iş bu sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerden yararlanma talebinde bulunan ve elektronik olarak üye olmaya onay veren kullanıcılarımız (Kısaca “üye” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması, Pazarder’ in de onayı ile tamamlanmış, karşılıklı onaylanmış olarak yürürlüğe girmiş olur.


2. Tanımlar

Portal: www.pazarder.com  adresli alan adı ve bu alan adına bağlı olan alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

Kullanıcı: portal’a çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve Tüzel kişilerdir.

Üye: www.pazarder.com portalına üye olan ve portal dâhilinde sunulan tüm hizmetlerden sözleşme dâhilinde yararlanan kullanıcılardır.

Üyelik: Partal’ın ilgili bölümlerinden “üye” olmak isteyen kullanıcıların üyelik başvuru formunu tam olarak eksiksiz doldurarak, yararlanmak istediği hizmet eğer ücretli ise, ücretinin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yapılmasıdır. Kayıt işlemi pazarder’in üyelik onayı ile tamamlanır. Üyelik işlemleri tamamlanmadan, pazarder tarafından onaylanmadan iş bu sözleşmede tanımlanan “üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Kurumsal Üye: www.pazarder.com portalına üye olan ve “portal” dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, Ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış, üyeliği pazarder tarafından onaylanmış olan şahıs firmaları ile Tüzel kişilerdir.

Çarşı: Pazarder’ in kurumsal üyelerine “portal” üzerinden Ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını yükleyebildikleri, ilan hizmetlerinden yararlanarak yönetebildikleri ve sergileyebildikleri PAZARDER ürünüdür.

Pazarder üye hesabı: üye’nin portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli olan işlemleri gerçekleştirebildiği, Üyelikle ilgili işlemlerde pazarderden destek aldığı, Üyelik ile ilgili bilgilerini güncelleyebildiği, İlanları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirebildiği ve yalnızca kendisinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile “portal “ üzerinden erişim sağlayabildiği üye’ye özel web sayfasıdır.

Pazarder Hizmetler: İş bu sözleşme içerisinde tanımlanan Üyelik, İlan Hizmetleri Üyenin bu işlemlerini “portal “ üzerinde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla “Pazarder “ tarafından belirlenen uygulamalardır. Hizmetlerin kullanımıyla ilgili üyelik koşulları, İlan verilmesi, İlan hizmetleri ile ilgili kurallar ve açıklamalar (Ek.1, Ek.2 ve Ek.4’te ) Üyeye bildirilmiştir.


3. Sözleşmenin Konusu ve Hükümleri

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanabilme şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir hususu Pazarder aleyhine varmış gibi yorumlanmaz. Aksi Pazarder.com tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Pazarder.com’da yer alan hizmetler için sitede ilan edilen ücretli olan hizmetler dışında ücret talep etme hakkına sahip olacaktır. Pazarder.com, iş bu sözleşmenin imzasından sonra iş bu sözleşme tarafı üye’ ye verilmiş haklardan, üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli, ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli ya da sair taahhütlere havi üyelik çeşitleri ihdas edebilir. Bu halde Üye’nin rızası olmaksızın üyeliği ücretli olarak değiştirilmeyecek ancak üye, ücretli üyelik özelliklerinden üyeliğini yükseltmek isterse talebi üzerine iletişime geçilecektir yada yararlanmak istediği hizmet ve ayrıcalıkları ihtiva eden üyeliğini aktifleştirerek faydalanabilecektir. Üye,    www.pazarder.com adlı internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerini kanunlar önünde doğru olduğunu, Pazarder’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, www.pazarder.com internet sitesini ve portal hizmetlerini hiçbir şekil de kamu düzenini bozucu,  genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "PAZARDER" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir


4. Üyelik Şartları ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 www.pazarder.com adlı internet sitesine (Portala) Bireysel üye olabilmek için18 yaşını doldurmuş olmak,Kurumsal üyelerimiz ve tüzel kişi üyeler için tüzel kişiliği temsil etmeye yetkili olmak ve "PAZARDER" tarafından işbu sözleşme kapsamında kullanıcıların 18 yaş ve üzerinde olduğunu Pazarder’in kontrol etme yükümlülüğü yoktur.Her türlü zarardan üyelik şartlarına uymayan üye sorumludur.

4.1.1 "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

    -    Reşit olmayan, tüzel kişiliği veya temsil yetkisi olmayan kişiler.

    - "PAZARDER" tarafından geçici olarak üyeliği askıya alınmış veya üyeliği iptal edilmiş olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

     - “Pazarder.com ‘da sözleşme ve eklerinde belirtilen kurallara aykırılık hallerinde pazarder hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, üyenin üyeliğine son

4.1.2 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ise “Üye", Portal"de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.1.3"PAZARDER" yasal mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara özel veya ticari vb. bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden hiçbir nam, unvan altında tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder.

4.1.4 "PAZARDER" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla üyelerin"PAZARDER Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"lerinin  güvenliğini sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmalıdır. Üye sorumluluğunu ihlal etmesi durumlarında tüm ihmal ve kusurlarından dolayı doğacak olan zararlardan zarar gören 3. Kişilere ve pazarder.com’a  karşı sorumludur.

4.1.5 "Üye", "Portal" dahilinde verdiği bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının ve ilanlarında herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin "PAZARDER.COM"a iletiği "Portal" üzerinden yüklediği bilgilerin, içeriklerin doğruluğunu “Pazarder”araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, konu olan bilgi ve içeriklerin yanlış ,eksik veya hatalı olmasından ,yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

4.1.6"Üye", "PAZARDER"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.7 “Üye”"PAZARDER"in sunduğu tüm hizmetlerden veya Kullanıcılar “portal” üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla faydalanabilir ve işlem yapabilirler. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine aittir. Her "Üye", "PAZARDER"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "PAZARDER"in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluğu yoktur. Sorumlu Tutulmaz.

4.1.8  “PAZARDER”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve "PAZARDER Arayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “PAZARDER Arayüzü’nü” kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka bir yerde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, işlenmesi “PAZARDER” üzerindeki ilanlara link verilmesi gibi her türlü işlemin işlenmesine “PAZARDER” tarafından izin verilmemektedir. Rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "PAZARDER VERİTABANI’nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup;  PAZARDER’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. Veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Pazarder’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.1.9 "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "PAZARDER"in, "PAZARDER" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "PAZARDER", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.1.10 "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak sözleşme, kurallar ve uyulması, tutulması gereken yol ve yöntemlerle ilgili özeni göstermemesi nedeniyle ortaya çıkan tüm kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "PAZARDER"in veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. "PAZARDER"in Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 "PAZARDER", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "PAZARDER Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin Üyelik Şartları ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri maddelerinde belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “PAZARDER” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.1.2 "PAZARDER", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "PAZARDER", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve bildirimsiz olarak kullanabilir. "Üye"ler, "PAZARDER"in talep ettiği değişiklikleri düzeltmeleri en kısa süre içersinde yerine getirmek zorundadırlar. "PAZARDER" tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "PAZARDER" tarafından yapabilir. "PAZARDER" tarafından talep edilen değişiklik ve düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.1.3 "PAZARDER", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "PAZARDER" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.


6. "PAZARDER" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

6.1.1 "PAZARDER" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri  "Üye"lere sağlayacaktır. "PAZARDER" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

6.1.2 Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ilanları "Portal" üzerinden "Üye"nin seçtiği şekilde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

6.1.3 "Üye", "PAZARDER Üyelik Hesabı" üzerinden "PAZARDER" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "PAZARDER Üyelik Hesabı" içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve PAZARDER Veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.4 "PAZARDER", İlan Program’ları  "PAZARDER Üyelik Hesabı" üzerinden yayınladığı belirtilen koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini incelemeyi ve inceleme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı”na göre” "PAZARDER Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye”nin ilanını veya ilanlarını yayınlamayı onaylayarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5 "PAZARDER", "Üye" tarafından oluşturulan ilan veya ilanları incelemeye alarak;  ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "PAZARDER", ilanların değerlendirmesine yönelik ölçütleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

6.1.6 "PAZARDER", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin ilgili maddelerin’de belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "PAZARDER" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "PAZARDER"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7 "PAZARDER", “Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “PAZARDER” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "PAZARDER"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.8. "Üye", "PAZARDER Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.10 "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11 "Üye", seçmiş olduğu "İlan Hizmeti"nde "PAZARDER" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini, "İlan Hizmeti"nde belirtildiği şekilde "PAZARDER"e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12 “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "PAZARDER Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "PAZARDER Üyelik Hesabı" açtığının, PAZARDER tarafından tespit edilmesi halinde; PAZARDER’in, bu kişinin tüm "PAZARDER Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi vardır.


7. Ücretlendirme

"PAZARDER", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "Hizmet"lerle ilgili "Hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"daki "Hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

PAZARDER, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, Pazarder kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleftir.


8. Gizlilik Politikası

8.1 PAZARDER, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin ek ilgili bölümlerinde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. PAZARDER "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.


9. Diğer Hükümler
9.1.1 Fikri Mülkiyet Hakları

Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla PAZARDER Ver", "PAZARDER ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "PAZARDER"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""PAZARDER"e ait ve/veya "PAZARDER" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "PAZARDER" hizmetlerini, "PAZARDER" bilgilerini ve "PAZARDER"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "PAZARDER"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "PAZARDER" tarafından izin verilen durumlar haricinde "PAZARDER"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türetilerek çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "PAZARDER" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "PAZARDER"; "PAZARDER" hizmetleri, "PAZARDER" bilgileri, "PAZARDER" telif haklarına tabi çalışmaları, "PAZARDER" ticari markaları, "PAZARDER" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


9.1.2 Sözleşme Değişiklikleri

"PAZARDER", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


9.1.3 Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "PAZARDER" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "PAZARDER" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "PAZARDER"den herhangi bir nam ve unvan altında tazminat talep edilemeyecektir. (Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "PAZARDER"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır).


9.1.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


9.1.5 "PAZARDER" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "PAZARDER"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini vb. maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.1.6 Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.