Pazarder Yardım

Pazarder Çarşı’da Ofis

Kurumsal Üyeler Otomobil, Emlak, Yedek Parça & Vasıta Ekipman Kategorilerinde, kendi sektör kategorisi ile ilgili pazarder çarşı’da ofislerini açabilirler.

Ofisinize pazarder.com güvencesi altında, kendi belirlediğiniz subdomain( alt alan adı) ile ofis_İSMİNİZ.pazarder.com şeklinde bir siteye sahip olmuş olacaksınız.

Ofisinizin içeriğini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Pazarder Çarşı’da ofis açan Kurumsal Üyelerimize özel pazarder dopingleri avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Danışmanlarınızı Telefon numaralarıyla birlikte hesabım/sanal ofis ayarları bölümünden ekleyip çıkarabilirsiniz.

Pazarder.com’da yapılan aramalar sonucunda ilanınızı gören bir ziyaretçi, ofisinize yönlendirilecektir.

Arama sonuç listelerinde Küçük resim (fotoğraflı gösterim)

Ofisinize özel kategoriler belirleme

Ofis sayfanıza ve Fotoğraflarınıza logo ekleyebilme

Pazarder Kurumsal Üyelerine özel belirleyeceğiniz çağrı merkezi danışman hizmeti

Pazarder Çarşı’da Ofis sözleşmesi

1.      Taraflar

İş bu sözleşme pazarder.com portal Üyelik sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz parçalarını oluşturan tüm ekleri ( Ek-2 İlan Hizmetleri, Ek-3 Gizlilik Politikası, Ek- 4 Kullanım Koşulları, Ek-5 Kurumsal Üyelik Kuralları ) ile açıklamalarından oluşan iş bu Pazarder Çarşı’da ofis sözleşmesi (bundan böyle kısaca sözleşme olarak anılacaktır).www.pazarder.com  Portalı’nın faaliyetlerini yürüten.Fevzi çakmak mahallesi 35 /A  Adresinde mukim DERGRUP A.Ş. ( bundan böyle kısaca “PAZARDER” olarak anılacaktır.) www.pazarder.com potalında yer alan üyelik başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak pazarder’ in iş bu sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerden yararlanma talebinde bulunan ve elektronik olarak üye olmaya onay veren kullanıcılarımız (Kısaca “üye” olarak anılacaktır.) İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, ödeme aşamasından sonra Pazarder çarşı’da ofis üyeliğiniz tamamlanmış olacaktır. Pazarder Çarşı’da Ofis sözleşmesi Karşılıklı onaylanmış olarak yürürlüğe girmiş olur.

2. Tanımlar

Pazarder Çarşı’da Ofis: Pazarder’ in kurumsal üyelerine “portal” üzerinden Ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını yükleyebildikleri, ilan hizmetlerinden yararlanarak yönetebildikleri ve sergileyebildikleri Emlak, Otomobil, Yedek Parça & oto Ekipman Kategorilerinin bulunduğu çarşı’da ofislerin yer aldığı PAZARDER ürünüdür.

Portal: www.pazarder.com  adresli alan adı ve bu alan adına bağlı olan alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

Kullanıcı: portal’a çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve Tüzel kişilerdir.

Üye: www.pazarder.com portalına üye olan ve portal dâhilinde sunulan tüm hizmetlerden sözleşme dâhilinde yararlanan kişilerdir.

Kurumsal Üye: www.pazarder.com portalına üye olan ve “portal” dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, Ticari faaliyet

gösterdiği doğrulanmış, üyeliğini eksiksiz olarak tamamlamış olan şahıs firmaları ile Tüzel kişilerdir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Hükümleri

İş bu sözleşmenin konusu,”Pazarder” in “portal” üzerinden sunduğu pazarder çarşı’da ofis hizmetlerinin kapsamı, yararlanma şartları, Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi, ücreti, genel hükümleri, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

“Üye” pazarder çarşı’da ofis açarak iş bu sözleşme hükümlerini, üyelik ve hizmetlere ilişkin “pazarder” tarafından “portalda açıklanan beyanları kabul etmiştir.”Üye” Açıklanan beyanlarda ki hususlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Pazarder Çarşı’da Ofis Hizmetlerinin Kapsamı

3.1. "PAZARDER" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri  "Üye"lere sağlayacaktır. "PAZARDER" tarafından verilen Pazarder Çarşı’da Ofis Hizmeti ile üye;

3.2. Pazarder Çarşı’da ofis sayfasında isteği şekilde ilanlarını yükleyebilmesi, pazarlayabilmesi ve tanıtımını, reklamını yapması,

3.3."Üye", "PAZARDER Üyelik Hesabı" üzerinden "PAZARDER" tarafından belirlenen İlan kategorilerine göre "PAZARDER Üyelik Hesabı" içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve PAZARDER Veritabanı’na yükleyecektir.

“Pazarder Çarşı’da Ofis” hizmetinden “Kurumsal Üye”ler faydalanabilir. Pazarder çarşı’da ofis hizmeti ile ilgili ücret politikasında değişiklik yapma hakkını “Pazarder” saklı tutmaktadır.

“Üye” pazarder Çarşı’da ofis üzerinden yüklediği ilanlarının içeriklerinden, görselinden bizzat sorumludur. “Üye” ofis’e ilan yükleme işlemini gerçekleştirirken “portal”da yayınlanan konu ile ilgili kurallara uygun olduğunu kabul eder.

3.4. Pazarder çarşı’da ofis açan “üye” Üyelik sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz parçalarını oluşturan tüm eklerine  ( Ek-2 İlan Hizmetleri, Ek-3 Gizlilik Politikası, Ek- 4 Kullanım Koşulları, Ek-5 Kurumsal Üyelik Kuralları ) uygun davranacağını kabul etmiş olur.

4. Pazarder’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1."PAZARDER", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetlerin sunumuyla ilgili işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. “PAZARDER” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

4.2."PAZARDER", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "PAZARDER", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve bildirimsiz olarak kullanabilir.

4.3. "Üye"ler, "PAZARDER"in talep ettiği değişiklikleri düzeltmeleri en kısa süre içersinde yerine getirmek zorundadırlar. "PAZARDER" tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "PAZARDER" tarafından yapabilir. "PAZARDER" tarafından talep edilen değişiklik ve düzeltme taleplerinin,

kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5. Pazarder Çarşı Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

5.1. İş bu pazarder çarşı’da ofis sözleşmesi Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, feshedimediği sürece “Üye”nin sözleşme kapsamında çarşı’da ofis’ni kullanma hakkı hesap kesim tarihinde yenilenerek devam edecektir.

5.2.“Pazarder” her zaman bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Tazminat ödeme yükümlülğü bulunmamaktadır. Fesih, Üye’ni Çarşı’da ofisini kullanımına son verilmesi veya üyeliğinin durdurulması kararı tamamen işbu sözleşmeye, “Portal”da yayınlanan diğer sözleşme ve eklerine aykırılık sonucunda “Pazarder” tarafından tespit edilmesi ile ortaya çıkan bu durum sonucunda “Pazarder” kendi iradesi ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5.3. “Portal”da yayınlanan sözleşme ve Kurallara aykırılık durumlarında “üye”ye herhangi bir ücret iadesi yapılması söz konusu olmayacaktır.

6. Ücretlendirme

“Pazarder”,iş bu sözleşme kapsamında belirtilen “pazarder çarşı’da ofis” hizmetleri ile ilgili ücretleri “Portal”ın ilgili bölümünde yayınlamıştır. "Üye"ler açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleftir.

“Pazarder Çarşı’da Ofis” hizmeti karşılığında alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.“Pazarder” portal dâhilinde hizmetler ile ilgili ücret değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır. Ücret değişikliği bir sonraki hesap kesim tarihine yansıtılacaktır. Ofis yenileme işlemiyle gerçekleşecektir. Ofis Ücretleri ile ilgili bilgi almak için TIKLAYINIZ.

7. Genel Hükümler

7.1. Hukuken mücbir (zorlayıcı, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar; doğal afet, savaş, grev, isyan, iletişim, alt yapı sorunları vb. sınırlandırılamayacak olaylar) sebep sayılan durumlarda,”pazarder” işbu sözleşme ile belirtilen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya etmemesi nedeniyle Tazminat ödemeyle yükümlü değildir.

7.2. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.3. "PAZARDER", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.