Pazarder Yardım

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.pazarder.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşagıda ki koşulları okuyunuz. Site ziyaretçisi olarak veya “Üye” olarak, işbu kullanım koşulları’nı okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız, şartsız olarak kabul ettiğinizi taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen portalı kullanmayınız.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi, portalının faaliyetlerini yürüten "Kızılcık Sk. No.35/A (Sevgi Yolu) Balçova/İzmir" Adresinde mükim Pazarder Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ( bundan böyle kısaca “PAZARDER” olarak anılacaktır). Portal’da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. Maddesinde belirtilen hizmetler, “Pazarder” tarafından sunulmaktadır.

1.2. “Pazarder” işbu Kullanım Koşulları’nı “Portal”da yer alan her türlü bilgiyi ve içeriği Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler belirli aralıklarda “Portal”da yayımlanacak, yayımlandığı tarihte geçerlilik kazanacaktır.


2. TANIMLAR

Portal: www.pazarder.com adresli alan adı ve bu alan adına bağlı olan alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

Kullanıcı: portal’a çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve Tüzel kişilerdir.

Üye: www.pazarder.com portalına üye olan ve portal dâhilinde sunulan tüm hizmetlerden sözleşme dâhilinde yararlanan kullanıcılardır.

Üyelik: Partal’ın ilgili bölümlerinden “üye” olmak isteyen kullanıcıların üyelik başvuru formunu tam olarak eksiksiz doldurarak, yararlanmak istediği hizmet eğer ücretli ise, ücretinin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yapılmasıdır. Kayıt işlemi pazarder’in üyelik onayı ile tamamlanır. Üyelik işlemleri tamamlanmadan, pazarder tarafından onaylanmadan iş bu sözleşmede tanımlanan “üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Kurumsal Üye: www.pazarder.com portalına üye olan ve “portal” dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, Ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış, üyeliği pazarder tarafından onaylanmış olan şahıs firmaları ile Tüzel kişilerdir.

Çarşı: Pazarder’ in kurumsal üyelerine “portal” üzerinden Ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını yükleyebildikleri, ilan hizmetlerinden yararlanarak yönetebildikleri ve sergileyebildikleri PAZARDER ürünüdür.

Pazarder üye hesabı: üye’nin portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli olan işlemleri gerçekleştirebildiği, Üyelikle ilgili işlemlerde pazarderden destek aldığı, Üyelik ile ilgili bilgilerini güncelleyebildiği, İlanları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirebildiği ve yalnızca kendisinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile “portal “ üzerinden erişim sağlayabildiği üye’ye özel web sayfasıdır.

Pazarder Hizmetler: İş bu sözleşme içerisinde tanımlanan Üyelik, İlan Hizmetleri Üyenin bu işlemlerini “portal “ üzerinde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla “Pazarder “ tarafından belirlenen uygulamalardır. Bu uygulamalarla ve içerik( maddelerle) ilgili pazarder dilediği zaman “Portal”da duyurarak değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. Pazarder değişiklikleri “Portal”da yayınladığı anda geçerlilik kazanmaktadır.

Pazarder Arayüzü: Pazarder ve Üyeler tarafından oluşturulan içereiğin Kullanıcı’lar tarafından görüntülenebilmesi, arka planda çalışan yazılımı, pazarder veritabanın’dan sorgulanabilmesi amacıyla kullanılan; 5846 sayılı FSEK kapsamında korunan ve tüm Fikri Hakları “Pazarder”e ait olan “portal” üzerinde yapılacak olan her türlü işlem için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

Pazarder Veritabanı: “Portal”  üzerinden erişim sağlanan içeriklerin depolandığı, tasnif ettiği, sorgulayabildiği ve erişim sağlayabildiği “pazarder”e ait olan 5846 sayılı FSEK gereğince korunan veritabanıdır.


3. PAZARDER.COM HİZMETLERİ

3.1. ”Pazarder”, “Üye”ler tarafından “Pazarder veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılarak “pazarder veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenmesini sağlamaktadır. “Pazarder”, “Portal” içerisinde “ Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşmasını sağlamak için öncelik sıralarılarına göre listeleme hizmetleri sunmaktadır.

3.2. “Pazarder” “Portal” içinde sunduğu hizmetleri; yenileme, Hizmet kapsamını, sunum ve koşullarını her zaman değiştirme, 3. Kişilerin erişimine kapatma ve silme hakkını her zaman saklı tutma hak ve yetkisine sahiptir. “Pazarder” bu hakkını bildirimde bulunmadan, ek bir süre vermeden istediği biçimde kullanabilir.

3.3. “Pazarder" , “Portal” içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili, görüntülenme sayılarına göre çeşitli kategorilerle raporlama hizmeti sunmaktadır.


4. PAZARDER “PORTAL” KULLANIMI İLE İLGİLİ KOŞUL VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1.  “Kullanıcı”lar hukuk kurallarına uygun amaçlarla “Portal” üzerinden işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Portal” dâhilinde yaptığı işlemlerin hukuki ve cezai sorumluluğu “Kullanıcı”ya aittir. “Pazarder”in sorumluluğunun bulunmadığını “Kullanıcı” Kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Pazarder” ,”Portal” içinde yayımlanan ilan ve İçerikleri’nin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliğini, hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve içerik’ler ile ilgili “Pazarder”in sorumluluğu bulunmamaktadır.” Pazarder”in bu konularda sorumluluğunun olmadığını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. “Kullanıcı” “Portal” dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, video görüntülerini, dosyalar, veritabanı, görsel ve işitsel imgeleri ve liste/ katologları kopyalama, çogaltma, dağıtma gibi işlemleri gerçekleştirmeyeceğini, bu tür işlemleri kullanarak Ticari faaliyetlerde bulunmayacağını; TTK hükümlerince haksız rekabete yolan açan faaliyet ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4.. “Pazarder”in ve 3.Kişilerin şahsi ve ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına saldıracak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, fikri, telif ve marka haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını, hukuka, genel ahlak kurallarına, mevzuata, kamu düzenine uygun davranarak gerekli özeni göstereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5.“Pazarder”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler için kullanılabilir.”Pazarder”  “Portal” içerisinde düzenlemeler iyileştirmeler ve araştırmalar yapmak amacıyla kullanıcının IP adresi, “Partal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler,  teklifler sunma vb. amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı bilgilerinin kullanılmasına ve işlenmesine “Kullanıcı” onay vermektedir.

4.6.  Pazarder, on-line davranıssal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi için “portal”a giriş yapan kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez (cookie) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listelerini tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında bu kullanıcıya sitede ya da görüntülü reklam ağında ki diğer sitelerde’de kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam içeriği gösterilir. (Hedefe yönelik reklam içeriği) Ayrıca Google, AFS reklamlarının Pazarder.com’a yönlendirilmesi durumunda Google Kullanıcıların tarayıcısına çerez (cookie) okuyabilir, bilgi toplama amacıyla web işaretleri kullanabilir.

4.7. “Portal” üzerinden erişilen, görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içerik görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Pazarder”in “Kullanım Koşulları”na, hukuka uygun 3. Kişiler tarafından erişilmesi uygundur. “Pazarder” “Kullanım koşulları” ve Hukuk kuralları çerçevesi dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olduğundan; Her türlü talep, dava ve takip hakkını saklı tutmaktadır.

4.8. “Pazarder” ilan İçerikleri’ni öğrenmek Amacıyla görüntülenmesi ve “pazarder” arayüzü’nü kullanılmasına izin vermektedir. Bunun haricinde veri tabanı üzerinde belirli bir kısmında veya tüm İlanlara yönelik olarak ulaşmaya çalışılması, ilanların, üyelerin, tasarım, kod ve yazılımların kısmen veya bir kısmının kopyalanması, bunların başka yerlerde kullanılması, yayınlanması, değiştirilmesi, işlenmesi, farklı bir veri tabanına aktarılarak 3. Kişilerin kullanımına açılması vb fiillerin işlenmesine “Pazarder” tarafından izin verilmemektedir. Bu ve benzeri bir hukuka aykırılıkla karşılaştığında dava ve takip haklarını saklı tutmaktadır.

4.9."Portal"daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

“Portal”ın bir kısmının veya bütününün değiştirilmesi, tersine mühendislik, erişim ve teknik sistemleri engelleyici bir şekilde “Portal”a erişim sağlamaya çalışılması, site üzerinden otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (veri minig) veri taraması (veri trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manüel süreçler kullanılması;

Hukuka aykırıdır. Bu şartlarda yasalara aykırı kullanım sonucunda doğan zarardan “Kullanıcı” zarar ve taleplerden bizzat sorumlu tutulacağını kabul etmektedir.

4.10. “Portal”da sunulan hizmetlerde aksaklık olması, gecikme, veri kaybı, başarısızlıklar yaşanması vb. durumlardan doğabilecek her türlü doğan zararlardan “Pazarder”in sorumlu tutulmayacağını “Kullanıcı” Kabul ve taahhüt etmektedir.


5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Portal” dâhilinde erişim sağlanan, “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan bilgiler (“Pazarder veritabanı”,”Pazarder Arayüzü”, tasarım, metin, html kodu ve diğer kodlar) hepsi birlikte “Pazarder”in telif hakkına tabi çalışmaları olarak anılacaktır. “Pazarder”e ait ve/veya “Pazarder” tarafından 3. Bir kişiden lisans altına alınmıştır.” Kullanıcı”lar bu hakkı kopyalama, paylaşma, dağıtma, işleme, satma veya 3. Bir kişinin kullanımına izin verme hakkına sahip değildirler. İşbu “Kullanım Koşulları” dâhilinde “Pazarder”in izni dışında kullanılamaz, telif hakkına zarar verici girişimlerde bulunulamaz. “Pazarder” telif hakkı; Ticari Logosu, görünümü, markası ve bu bilgilere dayalı olan tüm haklarını saklı tutmaktadır.


6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 "PAZARDER", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "PAZARDER", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve bildirimsiz olarak kullanabilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


7. MÜCBİR SEBEPLER

"Pazarder"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm koşullarda ve “Portal” üzerinde sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi vb. mücbir sebep hallerinden kaynaklanan zararlardan “Pazarder” sorumlu değildir. Tazminat Yükümlülüğü doğmayacaktır, Ancak ücretli hizmetlerden yararlanan “Üye”lerin satın aldığı hizmet süreleri zararın dogduğu gün eklenerek uzatılacaktır.


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları"na uyulmaması sonucunda doğan zararlardan, hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. Her türlü ihtilaf halinde İZMİR TİCARET Mahkemeleri ve İCRA DAİRELERİ yetkilidir.


9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu “Kullanım Koşulları” “Pazarder” tarafından “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar “Kullanım Koşulları”nı ve “Pazarder” Tarafından yapılacak değişiklikleri yayınladığı tarihte geçerli olacağını “Portal”ı kullanarak kabul etmiş olmaktadır.