Pazarder Yardım

Pazarder Kurumsal Üyelik Kuralları

  1. Tanımlar

“Kurumsal Üye”: www.pazarder.com sitesine (Portal’a) üye olan ve site’nin sunduğu hizmetlerden işbu sözleşme koşulları dâhilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren şahıs firmaları ve tüzel kişilerdir.

“Kontrol- Onay Süreci”: ettikleri firma bilgilerinin, pazarder kurumsal danışmanları tarafından kontrol edilip, onaylandığı süreçtir.

“Kategori”: www.pazarder.com ‘da İlanlar Emlak, Vasıta,Yedek Parça&Vasıta Ekipman başlıklarında sınıflandırılmaktadır.Her biri ayrı bir kategoriyi temsil etmektedir.

“Paket”: Pazarder Kurumsal üyelerinin bir fatura dönemi boyunca (1 yıl) kullanabileceği, içerik, ilan sayısı ve ilan verme limitidir.

“Ek İlan”:Pazarder Kurumsal üye’nin bir fatura dönemi içinde paketinde ki ilan yükleme limitini doldurduktan sonra ilan verebilmesi, ilanın yayında kalma süresi dolduğunda tekrar yayına alınabilmesidir.

“Pazarder Çarşı’da Ofis”: Kurumsal üye’nin “Portal” üzerinde ticari faaliyetini yürütebilmesi için satın alması gereken, kendi belirlediği subdomain(alan adı) ile, ilanlarını yükleyebildiği, sergileyebildiği, ofis danışmanlarını ve numaralarını ekleyebildiği pazarder güvencesiyle sunulan, doping fırsatlarından,ofis avantajlarından faydalanabildikleri pazarder hizmetidir.

Kurumsal Üyelik Kuralları

  1. Kurumsal Üyelik Kuralları; “Kurumsal Üye” olanların “Kullanım Koşulları, üyelik sözleşmesi Ve Diğer kural ve sözleşmeleri ve ekleri ile birlikte” hüküm doğuracaktır. Pazarder Tüm sözleşme ve eklerini, Kuralları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişikler “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak yürürlüğe girecektir. Pazarder “Kurumsal Üye” değişiklik yapıldığı tarihten itibaren “Pazarder Çarşı’da Ofis” ini kullanmaya devam ediyorsa yenilenen kuralları otomatik olarak kabul etmiş sayılacaktır.
  2. “Kurumsal Üye” “pazarder çarşı’da ofis” açarken ofis adının listelerde doğru görüntülenebilmesi için (Firma adı olarak yazması gerekir.) Ofis adı Türkçe harf karakterleri (ş,ö,ç,ü,ı,İ)İle büyük harf, özel şekil,sembol,ikon,işaret veya yazı karakterleri(&,$,!,^,%,@ vs.) Kullanmamalısınız.Firma isminde e-posta veya internet sitesi adresine benzer uzantılar, anımsatan yazımlar (.com,.net,.org,-com,_com vb.) kullanamazsınız. Firma Adı, açıklaması, logosu, alt başlıkları, tanıtım sayfaları vb. açıklamalarda; siyasi ifadeler, logo, sembol vb, internet sitelerine yönlendirilen link, görsel veya 3. Kişilerce tescil edilmiş bir firma veya marka ismi kullanamazsınız. Detaylı bilgi için Pazarder Üyelik İşlemlerini incelemek için Tıklayınız.
  3. Pazarder çarşı’da ofis açmak isteyen üyelerimiz sadece bir firmaya ya da franchise firmalar da dâhil olmak üzere firmanın tek bir şubesi için ofis açabilir, sadece bu şubesine hizmet sağlanır. Birden fazla şubesi olan firmalar her şube için ayrı ayrı pazarder çarşı’da ofis açabilirler. Pazarder Çarşı’da ofis satın alan üyelerimiz sadece ofis açtığı şubesine ait ilanları yayınlayabilir, Birden fazla şubenin ilanlarını tek bir ofis üzerinden yayınlayamaz. Pazarder, söz konusu konu ile ilgili olarak şube varlığının belirlenmesinde adres bilgisinin farklı olması ölçütüne göre hareket edebilecektir. Pazarder çarşı’da ofis açan kurumsal üyelerimiz “ofis” hizmetini üçüncü bir kişiye kullandıramaz, hakkını devredemez veya herhangi bir şekilde bu hizmetlerden faydalandıramaz.
  4. Pazarder Çarşı’da ofis açan üyelerimiz “ İlan verme Kuralları” “Üyelik sözleşmesi” ve “portalda yayımlanan kural ve sözleşmeler” dışına çıkmamalıdır.
  5. Pazarder çarşı’da ofis açma süresi standart olarak 1 yıllıktır.Pazarder konu ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Değişiklikler “Portal”da yayınlandığında geçerlilik kazanacaktır. Üye Paket kullanımını yenilediğinde değişikliklerden haberdar olduğunu otomatik olarak kabul etmiş olacaktır.
  6. Pazarder Çarşı’da sadece Kurumsal üyelerimiz ofis açabilir. Tüzel Kişi kurumsal Üyeler Vergi Dairesi İle Vergi Numarası’nı, Şahıs Firmaları TC Kimlik numarası ve Pazarder tarafından talep edilen Kurumsal üyelik bilgilerini, Sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gereklidir.

Pazarder Çarşı’da Ofis açan Kurumsal Üyelerimiz “ Kategori” bazında “ofis” açabilirler. Satın aldıkları “ofis”de tek bir kateğori’de ilan verebilirler. Farklı kategorilere sahip Firmalar her bir kategori için ayrı ayrı “ofis” açmaları gerekmektedir.

2. Toplu Pazarder Doping Kullanım Koşulları

2.1 “Pazarder Dopig”leri “portal”a yüklenen ilanların öp planda olmasını, daha fazla kullanıcıya ulaşmasını, dikkat çekmesini ve üst sıralarda yer almasını sağlayan pazarder hizmetlerindendir. “Toplu Pazarder Doping”leri ise birden fazla pazarder dopinglerini bir kerede satın alan Kurumsal üyelerimiz içindir sunulan bir hizmettir.

2.2 Pazarder doping’leri nin kullanım süresi minimum 1 hafta, maksimum 4 haftadır. Pazarder doping’leri süresinden önce iptal edilmek istenizse ücret iadesi yapılmayacaktır.

2.3 Pazarder doping’leri sadece kullanılan ilan için geçerlidir, başka bir ilana aktarılamaz. Pazarder doping alınan ilan silindiğinde, yayından kaldırıldığında “pazarder doping” süresi dolmamış olması durumda bile kullanılmış, süresi dolmuş veya tamamen kullanılmış sayılacaktır tekrar kullanılamaz.

2.4 “pazarder toplu doping” alan kurumsal üyelerimiz’in Kurumsal üyelikleri sonlandığında kalan pazarder dopingleri kurumsal üyelikleri yenilene dek kullanılmaz, Yenilendiğinde aktif hale gelecektir.

2.5 “Pazarder toplu doping” alan Kurumsal Üyelerimiz, satın aldıkları pazarder dopinlerini 180 gün içinde kullanmalıdır aksi halde kullanılmış sayılacak ve geçerliliğini kaybedecektir. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. “pazarder toplu doping” leri farklı dopinglerle değiştirilemez ve Başka bir kurumsal Üye’ye aktarılamaz.

3. Pazarder Kurumsal Üyelik

3.1 Kurumsal üye olma talebinizi Pazarder’e 2 şekilde bildirilebilir.

3.1.1 “Kurumsal Üye” “Pazarder çarşı’da Ofis” süresinin sona ermesi durumunda; yenileme talebinde bulunarak

3.1.2 Pazarder Kullanıcıları tarafından Yeni Kurumsal Üyelik talebinde bulunarak

3.2 Kurumsal Üyelik talebi Aynı e-mail adresi, Telefon Numarası, Adres, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası İle birden fazla “ofis” satın alınamaz.

3.3 Kurumsal Üye’nin Bilgilerinin doğruluğu, yüklediği ilanların “ilan yükleme kuralları” ve “ üyelik kuralları” “Portal” dâhilinde yayınlanan diğer sözleşme, sözleşmelerin eklerine uygunluğundan Kurumsal üye sorumludur. Sözleşme ve Kurallara Uyulmaması halinde üyeliği iptal edilecektir. Ücret ödemesi iade edilmeyecektir. Kurumsal Üye “Portal” hizmetlerinden faydalanırken bunları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

3.4 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespiti üzerine “Pazarder Çarşı’da Ofis”i kapatılarak üyeliği iptal edilir. Pazarder’in ve 3. Kişilerin zararından dolayı sorumlu olacaktır.

3.5 “Kurumsal Üye”nin “Paket” değişikliği veya “paket yenileme” işlemleri için pazarder Müşteri hizmetlerini arayınız.

4.Güvenli Ödeme

Pazarder.com olarak kredi kartıyla yapacağınız ödemelerde güvenliğiniz için en son teknolojileri kullanmaktayız.

“Üye” Pazarder’den satın almış olduğu hizmet bedelini öderken güvenli bir ödeme yapabilmesi ve kart bilgilerinin güvenliğinin sağlanabilmesi için 128 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL Sertifikası kullanılmaktadır. Hizmet ödemesi yapılırken istenilen Kart bilgileri güvenliğinizi en üst seviyede tutmak amacıyla sadece ödeme aşamasında kullanılmaktadır. Başka bir amaç için kayıt altına alınmamaktadır.

Hizmet bedeli Ödemesi’nde kişisel bilgilerinizi girdiğiniz sayfada tarayıcınızın altında yer alan anahtar, tarayıcınızla gönderdiğiniz bilgilerin 3. Şahıslara görünemeyeceğinin işaretidir.

Pazarder.com Kurumsal üyelik kurallarını onaylayan “Kurumsal Üye”

Kredi kartı bilgilerini Kullanımının her aşamasında kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleştirmekte olduğunu ve bu kapsamda Pazarder’in kart bilgilerini saklamasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili Pazarder’e kaşsı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Pazarder’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Kurumsal Üyelik Ve Pazarder Çarşı’da Ofis İptali;

Üyelik iptali talebi, Üyeliğin aktif edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru ile yapılır. Üyelik aktif edildikten 30 gün sonra iptal talebinde bulunulması üzerine herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır. 30 günlük paket harici iptal taleplerinde İptalin gerçekleştirilebilmesi için Kurumsal Üye’nin iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

Pazarder Tafından Üyeliğin iptal edilmesi;

5.1. “Üye”lik işlemleri ve “Pazarder çarşı’da Ofis” açması sırasında eksik, yanlış veya sözleşmeşere, Kurallara aykırı bilgiler vermesi, Sözleşme ve Kurallara aykırı işlemler yapılması, hak ihlali yaratması vb.

5.2 Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması

“Pazarder Çarşı’da Ofis”i kapatılan veya askıya alınan “Kurumsal Üye” ilan girişinde bulunamaz. Pazarder’in ve 3. Kişilerin uğradığı doğrudan ve dolaylı zararlarından “Çarşı’da Ofis”i kapatılan/askıya alınan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. Pazarder tarafından tamamen kapatılan “Kurumsal Üye”nin çarşı Ofisi sonucunda “Kurumsal Üye” Bireysel üye’ye tanınan haklardan yararlanacaktır. Ücret iadesi yapılmayacaktır.

Pazarder.com Sözleşme ve Kurallarla ilgili her türlü değişiklik yapabilme hakkını saklı tutmaktadır. Değişiklikler “Portal”da yayınlanmak suretiyle Pazarder tarafından dilediği zaman değiştirilebilir. Pazarder’in yaptığı değişiklikler “portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik yürürlük kazanır.