Pazarder Yardım

Pazarder İlan Verme İşlemleri Ve Kuralları

www.pazarder.com ‘da ilan hizmetleri çeşitli kategoriler altında “Pazarder” üyelerinin kullanımına sunulmaktadır. Üyelik sözleşmesinin Ek-1 Maddesinde İlan verme işlemleri, hizmetleri ve kurallarına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

“ÜYE” işbu belgede açıklanan hizmetlere ilişkin “portal” içerisinde’ de ayrıntılı olarak açıklanan Sözleşme ve Kurallara uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. Pazarder.com’un  “Portal” içerisinde açıkladığı hizmetler dışında yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluğu yoktur.

“Pazarder”in “portal” içerisinde sunulan İlan Hizmetleri;

  1. İlan Listeleme Hizmetleri
  2. Pazarder Çarşı İlan Hizmetleri
  3. Pazarder Dopingleri

İlan Listeleme Hizmetleri

İlan Listeleme Hizmeti “Üye”lerin “pazarder” üyelik hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan detaylarının “pazarder” “portal”ında yer alan kategoriler altında yayınlanmasının sağlanmasıdır. Listeleme; “Pazarder” “portal”ı üzerinden “Üye”lerin ve “Kullanıcıların” İlgili Kategoriden özelliklerini belirleyerek arama yapmaları sonucunda “Pazarder” tarafından belirlenen sıra ile görüntülenmesidir. Görüntülenen ilanlarda “Üye”ler İşbu belgede belirtilen “pazarder doping” hizmetlerini seçmiş olmaları durumunda, seçilen doping özelliğine göre ilanları sıralanır. “Üye”ler “Pazarder doping” hizmetlerini kullanmadıkları durumda ise İlanları otomatik olarak sıralanır. İlanlarının Hangi Kategoride görüntüleneceğini seçmek “Üye”ye aittir.”Üye”nin “portal”a yüklediği İlanının kategorisinin ilan konusuyla ilişkili olmadığı durumlarda “Pazarder” ilgili ilanın kategorisini düzenleyerek görüntülenmesini sağlayabilir. “Pazarder” “portal”da yayınlanan ilanların kaç adetinin ücretli, kaç adetinin ücretsiz olacağını belirleme yetkisi “Pazarder”e aittir. “Pazarder” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanlarını “Pazarder”in “Üye” ye yapacagı bildirim sonucunda ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye”ye “Pazarder” tarafından bildirilen süre içinde ücret ödemesini yaparak ilanlarını aynı koşullarda görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “Pazarder”in belirleyeceği süre içersinde İlanlarına ilişkin ücret ödemesini yapmaz ise bildirimi yapılan İlanların görüntülenmesi “Pazarder” tarafından durdurulabilir.

Pazarder Çarşı İlan Hizmetleri

“Pazarder Çarşı” “Üye”lerin “Pazarder” Üyelik hesapları üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin, detaylarının  “Pazarder” Tarafından “Portal” dahilinde sunulan “Çarşı” adı altında oluşturulacak özellikli, “Üye”ye özel avantajlar sunan ilanların toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir. “Pazarder Çarşı” Hizmetinin Kullanım koşulları ve yararlanma avantajları portalın ilgili bölümünde “Üye”lere açıklanmış belirtilmiştir. “Üye” “Pazarder Çarşı” Kullanım Koşullarına uymakla yükümlüdür. Pazarder Çarşı’da ofis açmak  için tıklayınız.

Pazarder Dopingleri

“Üye”ler “Portal dahilinde yayınladıkları ilanlarını diğer ilanlardan farklı bir şekilde portal kullanıcılarına daha kolay ulaşabilmesini, İlanlarının görselde dikkat çekmesini sağlayarak ön plana çıkarabilmeleri gibi amaçlarla “Pazarder” tarafından “Üye”lere sunulan ücrete tabi ilan özelliklerine göre çeşitli (pazarder doping) hizmetlerden yararlanabilirler. Pazarder Dopingleri “Üye”nin seçmiş olduğu ilana aittir, Seçilen ilanın “pazarder doping”i daha sonra farklı bir ilana aktarılamaz.”Pazarder Doping”inin Pazarden’den kaynaklanan sayfa görüntlenememe hatalarından veya Pazarder veri tabanında ki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmemesinde doğacak süre kaybından dolayı Pazarder tarafından sorunlu gün kadar ek yapılmak koşuluyla hata telafi edilmesi üzerine çözüm üretilecektir.”Pazarder Dopigleri” ücretleri Pazarder tarafından belirlenir. Pazarder Ücretlerle ilgili değişiklikleri “Portal”da üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hakkına ve yetkisine sahiptir. pazarder “portal”da sunulan “Pazarder doping” hizmetleri kullanım ve yararlanma koşulları “portal”ın ilgili olan bölümlerinde “üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye” bu kurallara uymakla yükümlüdür.

Pazarder doping hizmetleri;

  • İlanın Liste sırasına yönelik dopingler (Kategori /Listelerde üst sıradayım/ zirvedeyim)
  • İlanın Listedeki biçimine yönelik dopingler (Renkli zemin/ Kalın Başlık)
  • İlan Vitrinlerine yönelik dopingler (Kategori ilan Vitrinindeyim / Anasayfa İlan vitrinindeyim)

 

İlanın listeleme sırasına Yönelik dopingler (Kategori /Listelerde üst sıradayım/ zirvedeyim)

Bu “Pazarder doping” türü Üye’nin seçtiği ilanın kategori veya Listelerde üst sıralarda görüntülenmesini sağlamaktadır. .”Pazarder doping”ine ilişkin ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. Pazarder “portal”ı üzerinde “pazarder dopig” çeşitleri, özellikleri ve ücreti ile ilgili pazarder tarafından “üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hakkına ve yetkisine sahiptir.

İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler (Renkli zemin/ Kalın Başlık)

Bu “Pazarder doping” türü “Üye”nin seçtiği ilanın Kategori veya Listelerde diğer ilanlara göre renkli zemini veya Kalın İlan başlığıyla ön plana çıkmasını, dikkat çekmesini sağlamaktadır.”Pazarder doping”ine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Pazarder “portal”ı üzerinde “pazarder dopig” çeşitleri, özellikleri ve ücreti ile ilgili pazarder tarafından “üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hakkına ve yetkisine sahiptir.

İlan Vitrinlerine yönelik dopingler (Kategori ilan Vitrinindeyim / Anasayfa İlan vitrinindeyim)

Bu “Pazarder doping” türü “Üye”nin seçtiği ilanın Kategori vitrininde veya Anasayfa Vitrininde yer almasını sağlamaktadır. Detaylar için tıklayınız. Pazarder “portal”ı üzerinde “pazarder dopig” çeşitleri, özellikleri ve ücreti ile ilgili pazarder tarafından “üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hakkına ve yetkisine sahiptir.

“Pazarder Dopingleri”yayında olan ilanın site ilan yükleme kurallarına, içeriklerine aykırı olması durumunda Pazarder İlanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (Üye’ye) ödeme iadesi yapılmaz.****